Газет редакциясы

Газет редакциясы

Басылым 2022 жылғы 3 қыркүйектен шыға бастады

ҚҰРЫЛТАЙШЫ: Алматы облысының әкімдігі

Меншiк иесi: «Өлке тынысы» ЖШС

Директоры: Болатхан АЙТМҰХАМЕТОВ

 

Бас редактор: Кәдірбек ҚҰНЫПИЯҰЛЫ

БАС РЕДАКТОРДЫҢ ОРЫНБАСАРЫ: Қуаныш ТҰНҒАТАР

ЖАУАПТЫ ХАТШЫ: Шолпан НҰРЖАУОВА

ТІЛШІЛЕР: Құралбек СӘБИТОВ, Айжарық КӨПТІЛЕУОВ

БӨЛІМ РЕДАКТОРЫ: Алма ЕСЕНБАЕВА

БЕТТЕУШІ ДИЗАЙНЕР: Алиби ИЗЕКЕНОВ

 

МЕНШІКТІ ТІЛШІЛЕР:

Жамбыл ауданы – Серік САТЫБАЛДИЕВ 8 701 254 97 55

Қарасай ауданы – Қуат ҚАЙРАНБАЕВ 8 701 347 60 32

Талғар ауданы – Ұлбосын ИСАБЕКОВА 8 747 183 57 04

Еңбекшіқазақ ауданы – Болат МӘЖИТ 8 701 212 00 96

ЖАРНАМА БӨЛІМІ:

Жауһар АМАНГЕЛДИЕВА 8 708 210 95 71 8 747 688 17 41, jetisu_aImaty@maiI.ru

Жарияланған мақала авторларының пiкiрлерi редакция көзқарасын бiлдiрмейдi

Мекенжайы: Қонаев қаласы, 2 ықшамаудан, 6 «а».

Индексi – 64792.